Kjente taler

June 10, 2015

Som vi har nevnt er talekunsten veldig viktig for mennesker som vil nå frem til sine lyttere. Enkelte individer har tatt talekunsten til et såpass høyt nivå at de har gått inn i historien og neppe vil bli glemt med det samme. Winston Churchill, Martin Luther King, Nelson Mandela – disse historiske skikkelsene har inspirert millioner av mennesker med sine kjente taler. Når Martin Luther King startet sin tale med «I have a dream», oversatt «Jeg har en drøm», visste de fleste allerede at en mektig tale ventet dem. «I have a dream» er en av historiens største taler, og millioner av mennesker gråt når den ble gjengitt på radiostasjonene.

Talekunstens mestere

John F. Kennedy sa «Spør ikke hva staten kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for staten» og gikk rett inn i historiebøkene med denne flotte talen. Franklin D. Roosevelt sa «Det eneste vi har å frykte, er frykten selv» – dette verdenskjente sitatet har blitt brukt i utallige sammenhenger siden 1933. Charles de Gaulle, Margareth Thatcher, Barack Obama – alle disse talekunstens mestere har bragt frem vanvittig spennende taler, men de færreste kan måle seg Nelson Mandela og hans dype, rystende tale i Sør-Afrika der han klart og tydelig sa at han var klar til å dø for afrikanernes frihet. Mange knytter apartheidregimets fall til denne storslåtte, gjennomtenkte talen.