Talekunst

June 7, 2015

Alle som har vært på en konferanse vet hvor viktig det er å ha gode talegaver. En orator er en person som vet hvordan man holder en tale. En person som virkelig har satt seg inn i talekunsten. Martin Luther King var en stor orator, Trotskij en annen. Hitler også, dessverre. Disse menneskene hadde talekunst som sitt største våpen, og de brukte det vel. Det kjedeligste som finnes er å sitte på en konferanse og høre på en ytterst kjedelig tale som verken fanger oppmerksomheten eller interessen til lytterne.

Talekunst: En forutsetning for suksess

Talekunst er derfor ekstremt viktig om man vil lykkes, uansett hvilken bransje man er i. Når man går opp på scenen og stiller seg foran mikrofonen, må man kunne slappe av og la ordene flyte fritt. Orene må samtidig være nøye utvalgt, de må være lette å forstå. Stemmen er minst like viktig som alt annet. Tonefallet, lydnivået, alt må virke tiltrekkende slik at lytterne blir interessert i budskapet taleren gir. Talekunst er ikke for alle, og derfor er enkelte nærmest dømt til å feile som ledere. Andre er derimot født til å stå på scenen. Slike mennesker er umulige å overse, og en konferanse vil alltid være spennende når de er med.