Teambuilding

June 14, 2015

Enhver leder vet hvor vanskelig det er å få et nytt team til å samarbeide på en optimal måte. Siden enhver arbeidsplass inneholder mange ulike mennesker, er det ikke alltid like enkelt å få gruppen til å fungere. Mennesker er forskjellige, selv om vi alle har grunnleggende likheter. Det er disse sistnevnte likhetene teambuilding har i fokus. Teambuilding er et rimelig nytt konsept som har oppstått i siviliserte land med høy velstand – her har selskapene nok av tid og midler til å bringe arbeidskollegaene sammen, enten på fritiden eller i stedet for jobb, for deretter å lære dem å kommunisere med hverandre for å nå felles mål.

Teambuilding: En oppskrift på suksess

Teambuilding kan være alt fra en kveld på bowlinghallen til en sydenreise. Formålet er å gi kollegaer en oppgave som de må løse sammen, slik at de blir tvunget til å legge alle forskjeller til side og finne en løsning. Teambuilding øker funksjonaliteten og forståelsen mellom de ulike menneskene på arbeidsplassen, og gir et grunnlag for vennskap og sosial hygge. Mange bøker har blitt utgitt med teambuilding i fokus, og gode ledere vet hvordan man organiserer et treff på den beste måten. Selskap der teambuilding er en del av hverdagen lykkes oftere på markedet, siden alle på kontoret jobber sammen for å nå stadig høyere mål.